nhà thầu thẩm tra Chung cư Gold Tower

Chung cư Gold Tower đang chờ lần này, chắc phải nổi điên thôi, “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Một ông chuyên viên chẳng có một tý phụ cấp trách nhiệm nào dám chơi một ông phụ cấp trách nhiệm 0,7-mà đâu có quên “trách nhiệm”của bọ, làm cho nhà nước chứ có làm cho nhà mình đâu, soạn sẵn cái báo cáo gửi Uỷ ban. Kiểu tình huống này đã nhiều người gặp trên thực tế. Tuy nhiên, để khắc phục được thực trạng này theo Chung cư Gold Tower cần hoàn thiện quy định PL về thời gian theo hướng: Cơ quan tiếp nhận HS phải thụ lý HS trong một thời gian nhất định và phải chỉ ra tất cả những khiếm khuyết của HS để yêu cầu người gửi HS sửa chữa bổ sung một lần, chứ nếu vẫn quy định như hiện nay là trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được HS hợp lệ thì tình trạng này khó mà khắc phục được trong điều kiện VN hiện nay. Đơn vị Chung cư Gold Tower được chủ đầu tư giao nhiệm vụ QLDA đầu tư xây dựng công trình. Đối với các công việc thuê tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC – Dự toán ( hoặc với các công việc tư vấn khác tương tự) có giá trị nhỏ dưới 10 triệu đồng, thì có cần chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt chọn chỉ định thầu tư vấn thẩm tra không? Theo Chung cư Gold Tower là vẫn cần vì CĐT phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu trong mọi trường hợp. CĐT phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu lựa chọn nhà thầu ko đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn nhà thầu thẩm tra là cơ sở để chủ đầu tư tổ chức thẩm định. Vì thế trong quá trình lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư phải lựa chọn 1 nhà thầu thẩm tra có đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm tra để có căn cứ tổ chức thẩm định. Việc chỉ định thầu thẩm tra theo nghị định 85. Nhưng có 1 điều đáng buồn hiện nay đối với một số công trình. Đơn vị thẩm tra là “người nhà” của thiết kế, hoặc lại là chỗ thân quen của Nhà thầu thi công.
Cá biệt có trường hợp ông chủ đầu tư chỉ biết Giám đốc công ty thẩm tra qua “chữ ký tươi + dấu đỏ” trên báo cáo kết quả thẩm tra thôi.

Leave a Reply