tư vấn hộ sắp xếp thứ tự Dự án gold Tower

Dự án gold Tower làm nghề xây dựng nên hiểu nhiều; mong các anh chị sắp xếp hộ mình trình tự của 3 thủ tục sau thủ tục nào trước thủ tục nào sau khi lập dự án: Thẩm định mặt bằng quy hoạch tổng thể; Cấp giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định thu hôi đất làm dự án (nếu có thể chỉ cho Dự án gold Tower căn cứ thì càng tốt).

– Trình tự thông thường: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Phê duyệt quy hoạch, Quyết định giao đất.
– Lý do:
+ Giấy chứng nhận đầu tư trong nước (sắp bỏ theo Nghị quyết 33 Chính phủ) rất dễ xin, thủ tục hồ sơ chỉ cần các loại văn bản về chủ trương đầu tư là đủ. GCNĐT cũng là điều kiện cần thiết để xin các CQ NN thẩm định quy hoạch.
+ Quy hoạch đi trước Quyết định thu hồi và giao đất vì có ranh giới đất, diện tích đất mới có số liệu để thu hồi và giao.
+ Quyết định thu hồi giao đất: Tuỳ loại dự án mới được thu hồi và giao. Nếu đất đã có (do tự thoả thuận đền bù, do mua bán, do chuyển mục đích sử dụng…) thì chỉ có Quyết định giao đất. Phải có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới có quyết định giao đất làm dự án.
nhưng Dự án gold Tower tưởng là để có giấy chứng nhận đầu tư thì ít ra Chủ đầu tư phải có địa điểm xây dựng đã chứ (tức là được thẩm định quy hoạch có trước). Em nghĩ là thứ tự như thế này có phải không ạh Phê duyệt quy hoạch, Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định giao đất.

1-QH được 1/500 được duyệt
2-Dự án Đtư đượcchấp thuận
3-Cấp giây chứng nhân đầu tư(theo NQ 33 chỉ đăng kí đầu tư)
4-Xong Phương án Bồi thường được cơ quan thẩm quyền giao đất.

Leave a Reply