Hiệu chỉnh giá trúng thầu căn hộ Gold Tower

Công trình căn hộ Gold Tower không cần phải tổ chức đấu thầu lại, khi nhà nước thay đổi chế độ chính sách thì tiến hành điều chỉnh giá theo quy định hiện hành thôi. Tất nhiên là sau khi điều chỉnh thì phải thực hiện các thủ tục kèm theo như:
– Phê duyệt điều chỉnh;
– Điều chỉnh lại giá gói thầu
– Ký phụ luc hợp đồng.
Ở đây có một rắc rối nhỏ (tôi cũng không hiểu) là khi lập Dự toán dự thầu căn hộ Gold Tower lại lấy hệ số điều chỉnh nhân công là 1,3 (trên cơ sở nào?). Do căn hộ Gold Tower đã lập với Knc là 1,3 (và khi chấm thầu Bên mời thầu đã chấp nhận) nên đương nhiên khi tiến hành điều chỉnh sẽ phải đ/c từ 1,3 – lên 1,44 chứ ko phải từ 1,2 – 1,44.

lúc đánh giá thầu có hỏi đơn vị trúng thầu về hệ số 1,3 thì họ trả lời là do một số vật liệu họ tự khai thác được và nhân công trên thi trường hiện đang cao nên họ giảm chi phí vật liệu và tăng chi phí nhân công.
Có một điều mình vẫn thắc mắc : Khi điều chỉnh giá trúng thầu từ hệ số 1,3 lên 1,44 (có lợi cho chủ đầu tư hơn là điều chỉnh từ 1,2 lên 1,44), nhưng giả sử trong đơn giá trúng thầu lúc đó đơn vị trúng thầu chỉ chào hệ số nhân công là 1,0 thì có hiệu chỉnh hệ số từ 1 lên 1,44 không.
Chủ đầu tư và ĐVTC cũng đã thương thảo về việc này nhưng ĐVTC nói là : HS nhân công chào thầu 1,3 la do họ tự cân đối, nhưng khi chính sách NN thay đổi lương từ 540000 lên 650000 thi hệ số nhân công tắng từ 1,2 lên 1,44 thì phải điều chỉnh hệ số nhân công bằng : 1,3*(1.44/1.2). sau khi có TT05/2009 thì lại hiệu chỉnh hệ số từ 1,2 lên 1,44. Tóm lại Bạn phải điều chỉnh với hệ số k= (1,3:1,2)x1,4 Cũng giống như bạn nói “phải điều chỉnh hệ số nhân công: 1,3C*(1,44/1,2). Còn việc hiểu chỉnh thế nào để Chủ đầu tư có lợi thì mình không góp ý, Vì nếu chủ đầu tư có lợi thì chắc chắn có người bất lợi.

Leave a Reply