Tuyết Châu chính cùng thầy đến làng gốm bát tràng

Hình giống nữ nhân  vẫn chưa hết giận nên vẫn chưa hé bát đĩa bát tràng môi nói ra lời nào cả. Thường Phiến Thiên  bèn hỏi:

Thiên Sơn son ưng là gì của cô vậy?

Nghe Thường Phiến Thiên  hỏi câu này liền bát đĩa bát tràng nhướng đôi mày ngài, mờ đôi mắt phụng lên nhìn mà không nhận được Thường Phiến Thiên  là ai. Nữ nhân  vẫn im lặng bộ bát đĩa bát tràng http://gomhailong.vn/bo-bat-dia không trả lời. Thường Phiến Thiên  lại nói:

Ông phu cùng Thiên Sơn son ưng Vân Loan Trần Chánh Đức với Tuyết Châu Quan Minh Mai có mối giao tình rất hậu. Giống vậy, thiết tưởng ông phu với bát đĩa bát tràng cô nương cũng không phải chỗ xa lạ gì! Sao còn ngại ngùng mà chẳng chịu nói cho ông phu nghe?

Lúc đó Tiều Thân Đông  mới chịu lên tiếng nói về gốm sứ

Tuyết Châu chính là thầy  của vãn bối. Câu chuyện đã thế này tất vãn bộ bát đĩa bát tràng bối phải thưa lại thầy  cùng sư công rằng bộ bát đĩa tiền bối đã không có lòng đoái hoài mà lại còn bao phen khinh khi bức bách kẻ hậu bối. Chẳng những tiền bối xúi đệ tử chặn đường dùng vũ khí vũ khí quyền cước hà hiếp vãn bối, phá hỏng chuyện của vãn bối mà chính bản thân tiền bối cũng mấy quyết tranh bộ bát đĩa bát tràng phong với vãn bối kia nữa!

Lúc đó Tiều Thân Đông  mới chịu lên tiếng nói về gốm sứ

Tiều Thân Đông  miệng nói mà mắt ngó Thường Phiến Thiên  và Lại Hương  gốm bát tràng lườm lườm, tỏ ra uất khí vẫn còn cao vời vợi và lửa giận vẫn còn đang cháy phừng phựt. Tiều Thân Đông  sau đó không muốn kéo dài thêm câu chuyện mà nữ nhân  cho là gốm bát tràng vô ích chỉ mất thì giờ, nên quay mình bỏ chạy. Nữ nhân  vừa chạy được vài bước thì Thường Phiến Thiên  bỗn lớn tiếng gọi:

Này cô nương! Cô muốn bày tỏ cho thầy  và sư công biết câu chuyện hôm nay sứ bát tràng nhưng chưa hỏi tên họ người đã khinh khi uy hiếp cô là ai! Sao không chịu hỏi cho kỹ đã?

Tiều Thân Đông  sực nhớ ra bèn sứ bát tràng dừng gót lại hỏi:

Vậy tiền bối hãy nói tên họ rõ cho vãn bối mua ngay gốm mỹ nghệ biết đi.

Thường Phiến Thiên  ung ung vuốt râu đáp: Cô nương gốm mỹ nghệ cùng với đứa học trò của ông đều thuộc hạng hậu bối trẻ tuổi nên mới dễ sinh ra chuyện lôi thôi chẳng đâu vào đâu! Đứa học trò của tôi tên là Lại Hương , nhưng dẫu có nói thì thầy  và sư công của cô nương cũng chẳng biết nó là ai. Tốt hơn hết là gốm mỹ nghệ  chỉ nên thưa lại thầy  với sư công của cô biết ông phu là Miên Lý Châm Lạc .

 

Leave a Reply