vệ sinh công nghiệp, dọn vệ sinh, vệ sinh văn phòng

Tin tức -sự kiện

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam Sáng 12/10, tại xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã khởi động dự án do chính phủ Mỹ tài trợ, nhằm di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ tại tỉnh này

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam Sáng 12/10, tại xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã khởi động dự án do chính phủ Mỹ tài trợ, nhằm di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ tại tỉnh này

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam Sáng 12/10, tại xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã khởi động dự án do chính phủ Mỹ tài trợ, nhằm di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ tại tỉnh này

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam

Trả lại đất lành ở nơi còn nhiều bom mìn nhất Việt Nam Sáng 12/10, tại xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã khởi động dự án do chính phủ Mỹ tài trợ, nhằm di dời bom mìn và vật liệu chưa nổ tại tỉnh này

Danh sách khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam Công ty cổ phần ADC Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến

Hot Line 24/7
Mobile
Email
093.777.3030
lienhe@tochucsukien.com